Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 307 kết quả (0.6562114 giây)
Global tourism
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN: 0750677899
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 12085 Định dạng: PDF
Edward Elgar Publishing Limited marketing approach.
Tác giả: David Beirman,
Thông tin xuất bản: Australia : Allen Unwin , 2003
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN: 1865089117
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 17375 Định dạng: PDF
Thực trạng và giải pháp thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế hiện nay
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2009
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 48780 Định dạng: PDF
Bài giảng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Tác giả: Vũ Hạnh Kiểm,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2008
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 20185 Định dạng: PDF
Du lịch sinh thái : Bài giảng
Tác giả: Lê Huy Bá,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2009
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 20307 Định dạng: PDF
Một số vấn đề về du lịch Việt Nam
Tác giả: Đinh Trung Kiên,
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 10058 Định dạng: PDF
International tourism [electronic resource] : cultures and behavior
Tác giả: Reisinger Yvette,
Thông tin xuất bản: Amsterdam London : ButterworthHeinemann , 2009
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN: 0750678976
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65489 Định dạng: PDF
Giáo trình tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch
Thông tin xuất bản: H : Đại học Kinh tế Quốc dân , 2009
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 22022 Định dạng: PDF
Du lịch sinh thái
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2009
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 21749 Định dạng: PDF
Ảnh hưởng của văn hóa đến du lịch Hội An và biện pháp phát triển du lịch Hội An
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2003
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 5961 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục