Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Book-keeping made simple
Tác giả: Geoffrey Whitehead
Xuất bản: Oxford: Made Simple Books, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.2
 
Success in book-keeping and accounts
Tác giả: David Cox
Xuất bản: United Kingdom: Hodder Education, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.2
 
Bookkeeping for Canadians for dummies elektronisk ressurs
Tác giả: Lita Epstein, Cécile Laurin
Xuất bản: Mississauga ON: J Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.2
 
Sổ kế toán báo cáo tài chính và báo cáo thuế
Tác giả: Nguyễn Việt, Phạm Quốc Thuần
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.2
 
Bài giảng mô phỏng sổ kế toán Việt Nam
Tác giả: Trịnh Ngọc Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.2
 
Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán mới
Tác giả: Võ Văn Nhị
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.2
 
Hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện
Tác giả: Huỳnh Lợi
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.2
 
Hướng dẫn thực hành kế toán trên sổ kế toán
Tác giả: Võ Văn Nhị, Lý Thị Bích Châu, Nguyễn Thế Lộc, Vũ Thu Hằng
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.2
 
Chế độ kế toán doanh nghiệp . Q.1 - Hệ thống tài khoản kế toán : Ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/20...
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.2
 
Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp, ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán lập báo cáo tài chính doanh nghiệp :...
Tác giả: Võ Văn Nhị
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.2
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục