Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 4 kết quả
Nghiên cứu mô hình quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với quy hoạch phát triển huyện đảo Phú Quốc đến năm...
Tác giả: Đoàn Hữu Thắng, Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  628.44068
 
Nghiên cứu mô hình quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với quy hoạch phát triển huyện đảo Phú Quốc đến năm ...
Tác giả: Đoàn Hữu Thắng, Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  628.44
 
Từ điển bách khoa Y học Anh - Việt = Cyclopedic medical dictionary English - Vietnamese
Tác giả: Đoàn Xuân Dũng, Hoàng Cao Thắng, Nguyễn Hữu Quân, Trần Trung Can, Trương Minh Hùng, Trương Ngọc Bích
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  610.3
 
Bài giảng gây mê hồi sức : Dùng cho đại học và sau đại học. Tập2
Tác giả: Bùi Ích Kim, Công Quyết Thắng, Đào Văn Phan, Đỗ Ngọc Lâm, Đoàn Thanh Tâm, Lê Xuân Thục, Nguyễn Hữu Tú, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quốc Kính, Nguyễn Thị Kim Bích Liên, Nguyễn Thụ, Nguyễn Văn Chừng, Phan Đình Kỷ, Trịnh Văn Đồng
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  617.96
 
1

Truy cập nhanh danh mục