Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.5499891 giây)
Dictators and dictatorships : understanding authoritarian regimes and their leaders
Tác giả: Ezrow Natasha M,
Thông tin xuất bản: New York : Continuum , c2011
Ký hiệu phân loại: 321.9
ISBN: 1441114688 (hbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1

Truy cập nhanh danh mục