Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 93 kết quả (0.5200357 giây)
Adorno's concept of life
Tác giả: Morgan Alastair,
Thông tin xuất bản: London New York : Continuum , c2007
Ký hiệu phân loại: 128.092
ISBN: 082649613X
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Contemporary Caribbean writing and Deleuze : literature between postcolonialism and post-continental philosophy
Tác giả: Burns Lorna,
Thông tin xuất bản: New York : Continuum , 2012
Ký hiệu phân loại: 809.89729
ISBN: 9781441116437 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Văn học
Jesus' urgent message for today : the kingdom of God in Mark's gospel
Tác giả: Maloney Elliott C,
Thông tin xuất bản: New York : Continuum , c2004
Ký hiệu phân loại: 226.306
ISBN: 0826416047 (pbk.)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
The Continuum complete international encyclopedia of sexuality
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York NY : Continuum , 2004
Ký hiệu phân loại: 306.703
ISBN: 0826414885 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Comparative theories of nonduality : the search for a middle way
Thông tin xuất bản: London New York : Continuum , c2009
Ký hiệu phân loại: 147.4
ISBN: 0826437389 (hbk.)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Adorno's poetics of critique
Tác giả: Helmling Steven,
Thông tin xuất bản: London New York : Continuum , c2009
Ký hiệu phân loại: 193
ISBN: 0826446884
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
W.B. Yeats : a new biography
Tác giả: Jeffares A Norman,
Thông tin xuất bản: London New York : Continuum , 2001
Ký hiệu phân loại: 821.8 821.8
ISBN: 0826455247 (pbk.)
Bộ sưu tập: Văn học
Philosophy in the age of science and capital
Thông tin xuất bản: London New York : Continuum , 2002
Ký hiệu phân loại: 190
ISBN: 0826460313
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Jacques Derrida : a biography
Tác giả: Powell Jason,
Thông tin xuất bản: London New York : Continuum , 2006
Ký hiệu phân loại: 194 194
ISBN: 0826490018 (hbk.)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
John Searle
Tác giả: Rust Joshua,
Thông tin xuất bản: London New York : Continuum , c2009
Ký hiệu phân loại: 191
ISBN: 0826497519 (hbk.)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục