Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.7300383 giây)
Strategic sports events management : an international approach
Tác giả: Masterman Guy,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier , 2004
Ký hiệu phân loại: 796.069
ISBN: 0750659831
ID: 209293 Định dạng: PDF
Innovative marketing communications : strategies for the events industry
Tác giả: Masterman Guy,
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN: 0750663618 (pbk.)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 209281 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục