Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.6099928 giây)
Group treatment manual for persistent depression : cognitive behavioral analysis system of psychotherapy (CBASP) therapi...
Tác giả: Sayegh Liliane,
Thông tin xuất bản: New York London : Routledge , 2016
Ký hiệu phân loại: 616.85270651
ISBN: 9781315683317
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138603 Định dạng: PDF
Group workbook for treatment of persistent depression : cognitive behavioral analysis system of psychotherapy (CBASP) pa...
Tác giả: Sayegh Liliane,
Thông tin xuất bản: New York : Routledge , 2016
Ký hiệu phân loại: 616.8527
ISBN: 9781315674544
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138604 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục