Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.7344066 giây)
Multimedia in action
Tác giả: Shuman James E,
Thông tin xuất bản: USA : Thomson Wadsworth , 1998
Ký hiệu phân loại: 006.6
ISBN: 9780534513702
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Adobe Flash CS4 revealed
Tác giả: Shuman James E,
Thông tin xuất bản: Clifton Park NY : Delmar Cengage Learning , 2010
Ký hiệu phân loại: 006.696
ISBN: 143544194X (pbk.)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Adobe Flash CS5 revealed
Tác giả: Shuman James E,
Ký hiệu phân loại: 006.6
ISBN: 111113040X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 46725 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục