Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 239 kết quả
Adobe Photoshop elements 9, digital classroom [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.696
 
How to cheat in 3ds Max 2011 [electronic resource] : get spectacular results fast
Tác giả: Michele Bousquet
Xuất bản: Burlington MA: Focal Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.696
 
Professional Flash Lite mobile development [electronic resource]
Tác giả: Jermaine G Anderson
Xuất bản: Indianapolis IN: WroxWiley Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.696
 
Flash and PHP bible
Tác giả: Matthew Keefe
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.696
 
AdvancedED ActionScript 3.0 [electronic resource] : design patterns
Tác giả: Ben Smith
Xuất bản: Sl New York: Friends of ED an Apress company Distributed to the book trade worldwide by Springer Science Business Media, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.696
 
Maya at a glance
Tác giả: George Maestri
Xuất bản: Alameda CA: Sybex, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.696
 
The art of rigging : a definitive guide to character technical direction with Alias Maya
Tác giả: Kiaran Ritchie, Karim Biri, Jake Callery
Xuất bản: Calif: CG Toolkit, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.696
 
Foundation Flash Catalyst [electronic resource]
Tác giả: Greg Goralski, LordAlex Leon
Xuất bản: Berkeley CA: Apress, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.696
 
Học nhanh Flash 8
Tác giả: Hoàng Đức Hải, Lê Minh Hoàng, Lê Quang Hoàng Nhân, Nguyễn Viết Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.696
 
Adobe Flash Catalyst CS5 classroom in a book : the official training workbook from Adobe Systems
Tác giả: Scott Tapley
Xuất bản: San Jose CA: Adobe Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.696
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục