Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Phân đoạn từ tiếng việt
Tác giả: Lê Minh Hiếu, Nguyễn Chí Hiếu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.35
 
Xây dựng bộ kiểm tra căn cứ pháp lý của văn bản hành chính
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thy, Đặng Trường Sơn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  006.35
 
Phân tích cảm xúc trong tiếng việt bằng phương pháp máy học
Tác giả: Nguyễn Thanh Long, Đỗ Hoài Nam, Lê Thị Ngọc Thơ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  006.35
 
Khai thác quan điểm của các bình luận tiếng anh trên mạng xã hội sử dụng phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Tác giả: Nguyễn Viết Hùng, Ngô Minh Vương, Nguyễn Thị Thanh Sang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.35
 
Phân tích cảm xúc trong tiếng việt bằng phương pháp máy học : báo cáo tổng kết
Tác giả: Nguyễn Thanh Long, Đỗ Hoài Nam, Lê Thị Ngọc Thơ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  006.35
 
Phân tích cảm xúc trong tiếng Việt bằng phương pháp máy học
Tác giả: Nguyễn Thanh Long, Lê Thị Ngọc Thơ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  006.35
 
Caption image - chuyển đổi dạng lưu trữ video về dạng text
Tác giả: Đỗ Quốc Bảo, Lê Thị Kim Băng, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Văn Chinh, Võ Văn Linh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  006.35
 
1

Truy cập nhanh danh mục