Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 82 kết quả
Putting a Face on It
Tác giả:
Xuất bản: Oslo: Cappelen Damm AkademiskNOASP Nordic Open Access Scholarly Publishing, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Gewalt im Computerspiel
Tác giả: Christoph Bareither
Xuất bản: Bielefeld: transcript Verlag, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Viết báo dễ hay khó
Tác giả: Bùi Văn Doanh
Xuất bản: Hà Nội: Thông Tấn, 2017
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Viết tin, bài đăng báo
Tác giả: Ngọc Trân
Xuất bản: TPHCM: Văn hóa Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
The politics of the impure
Tác giả: Joke Brouwer
Xuất bản: New York: NAI Publishers, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
News writing and reporting for today's media
Tác giả: Bruce D Itule, Douglas A Anderson
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Báo chí và dư luận xã hội
Tác giả: Nguyễn Văn Dững
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Báo chí và thông tin đối ngoại : Sách chuyên khảo dành cho học viên, nhà quản lý về báo chí, quan hệ quốc tế, PR, chính ...
Tác giả: Lê Thanh Bình
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc Gia Sự Thật, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Báo chí với thông tin quốc tế
Tác giả: Đỗ Xuân Hà
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Báo điện tử hiệu quả truyền thông về bạo lực gia đình : Sách chuyên khảo
Tác giả: Phạm Hương Trà
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 

Truy cập nhanh danh mục