Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2809 kết quả (0.2968799 giây)
Using Information Technology : a practical introduction to computers & communications : Introductory Edition
Tác giả: Sawyer Stacey C,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 0071151044
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
American history : Asurvey : Vol.2 - Since 1865
Tác giả: Brinkley Alan,
Thông tin xuất bản: NY : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 973
ISBN: 0072490535
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Dictionary of environmental legalterms
Tác giả: Lee C C,
Thông tin xuất bản: NY : McGrawHill , 1996
Ký hiệu phân loại: 344.7303
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Schaum's outlines principles of accounting I
Tác giả: Lerner Joel,
Thông tin xuất bản: NJ : McGrawHill , 1999
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN: 0070381496
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Intermediate accounting II
Tác giả: Englard Baruch,
Thông tin xuất bản: NJ : McGrawHill , 1992
Ký hiệu phân loại: 657.044
ISBN: 0070194831
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Mosaic 1 : A listening/ Speaking/ Skills book
Thông tin xuất bản: NY : McGrawHill , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.3
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
American History (The Early years to 1877)
Tác giả: Ritchie Donald A,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 1997
Ký hiệu phân loại: 973
ISBN: 0028223128
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Optoelectronics : an introduction to materials and devices
Tác giả: Singh Jasprit,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 1996
Ký hiệu phân loại: 621.381045
ISBN: 0071147276
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Systems analysis design methods
Tác giả: Whitten Jeffrey L,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0072474173
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Basic television and video systems
Tác giả: Grob Bernard,
Thông tin xuất bản: NY : McGrawHill , 1998
Ký hiệu phân loại: 621.388
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục