Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5088 kết quả (0.0299952 giây)
Computational rheology for pipeline and annular flow
Tác giả: Wilson C Chin
Boston: Gulf Professional Pub, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 622.3382
 
Sound synthesis and sampling
Tác giả: Martin Russ
Boston: ElsevierFocal Press, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 786.74
 
Structured electronic design [electronic resource] : negative-feedback amplifiers
Tác giả: 
Boston: Kluwer Academic Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.3815
 
Reuse methodology manual for system-on-a-chip designs [electronic resource]
Tác giả: Michael Keating
Boston: Kluwer Academic, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.395
 
Nonparametric econometrics : a primer
Tác giả: Jeffrey S Racine
Boston: now, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 330.01
 
Significance of glutathione to plant adaptation to the environment elektronisk ressurs
Tác giả: 
Boston: Kluwer Academic, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 581.4
 
Computer networks : a systems approach
Tác giả: Larry L Peterson
Boston: Morgan Kaufmann Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.6
 
Traffic analysis and design of wireless IP networks
Tác giả: Toni Janevski
Boston: Artech House, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.382
 
Rotating shell dynamics
Tác giả: Hua Li
Boston: Elsevier, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 624.17762
 
Geometric optics [electronic resource] : theory and design of astronomical optical systems using Mathematica®
Tác giả: Antonio Romano
Boston: Birkhauser, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 535
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục