Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Trang phục các dân tộc thiểu số nhóm ngôn ngữ Việt-Mường, Tày-Thái, Ka Đai
Tác giả: Đỗ Thị Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  391.009597
 
Nghề dệt và trang phục cổ truyền của dân tộc Cơ Tu tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Trần Tấn Vịnh
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  391.009597
 
Trang phục cổ truyền của người Dao ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Anh Cường, Nguyễn Khắc Tụng
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  391.009597
 
Trang phục và nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Dao Đỏ ở Lào Cai
Tác giả: Phan Thị Phượng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  391.009597
 
Giáo trình trang phục các dân tộc Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Luyên
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  391.009597
 
Trang phục Việt Nam (Dân tộc Việt) = Vietnamese costumes through the ages
Tác giả: Đoàn Thị Tình
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  391.009597
 
Trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam
Tác giả: Đăng Trường, Hoài Thu
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  391.009597
 
Trang phục truyền thống của người Pa Dí, huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh, Hoàng Thị Vượng
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  391.009597
 
Trang phục của người Hà Nhi Hoa ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
Tác giả: Vũ Hồng Nhi, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Phương Thảo
Xuất bản: Hà Nội: Sân khấu, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  391.009597
 
Hoa văn trên trang phục của người Dao Tiền ở huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  391.009597
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục