Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Tập viết 300 chữ Hán thông dụng
Tác giả: Phương Linh
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.181
 
Thần tốc tập viết chữ Hán
Tác giả: Phương Linh
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.181
 
Giáo trình tiếng Trung ngoại thương : kinh doanh thành công. Tập 2
Tác giả: Chu Hồng, Diêu Hồng Cường, Dương Diệp Sân, Nguyễn Thị Thanh Huệ, Triệu Lượng, Vương Huệ Linh
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1802465
 
Thành ngữ Trung Việt thông dụng
Tác giả: Phương Linh
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.181
 
Giáo trình tiếng Trung ngoại thương : Kinh doanh thành công
Tác giả: Chu Hồng, Diêu Hồng Cường, Dương Diệp Sân, Nguyễn Thị Thanh Huệ, Triệu Lượng, Vương Huệ Linh
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1802465
 
Giáo trình tiếng Trung ngoại thương : kinh doanh thành công. Tập 1
Tác giả: Chu Hồng, Diêu Hồng Cường, Dương Diệp Sân, Nguyễn Thị Thanh Huệ, Triệu Lượng, Vương Huệ Linh
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1802465
 
Đọc và viết tiếng Hoa chữ giản thể
Tác giả: Gia Việt
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.18
 
Thành ngữ Trung Việt thông dụng
Tác giả: Phương Linh
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.181
 
Từ vựng tiếng Trung theo chủ đề
Tác giả: Phương Linh
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.181
 
1

Truy cập nhanh danh mục