Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Nguyên lí thiết kế kiến trúc
Tác giả: Tạ Trường Xuân
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  720.1
 
Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc
Tác giả: Phan Tấn Hài
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  720.1
 
Nguyên lí thiết kế kiến trúc
Tác giả: Tạ Trường Xuân
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1999
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  720.1
 
Nguyên lí thiết kế kiến trúc
Tác giả: Tạ Trường Xuân
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  720.1
 
Giáo trình chuyên đề lý thuyết kiến trúc
Tác giả: Nguyễn Đình Thi chủ biên, Đỗ Trọng Chung, Nguyễn Tất Thắng, Tôn Thất Đại, Trần Quốc Bảo, Trương Ngọc Lân
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2017
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  720.1
 
Ngữ pháp kiến trúc
Tác giả: Emily Cole, Lê Phục Quốc
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  720.1
 
1

Truy cập nhanh danh mục