Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 398 kết quả
Orbitsville (SF Collector's Edition)
Tác giả: Bob Shaw
Xuất bản: : Victor Gollancz Sf, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Los Wankh
Tác giả: Jack Vance
Xuất bản: : Ultramar, 1995
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.91
 
Spider World 2
Tác giả: Colin Wilson
Xuất bản: : Grafton, 1988
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
The dying of the light
Tác giả: Michael Dibdin
Xuất bản: London: Faber and Faber, 1994
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Venom house
Tác giả: Arthur W Upfield
Xuất bản: Sydney: Angus Robertson for Hinkler Book Distributors, 1994
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.912
 
The bazaar and other stories [electronic resource]
Tác giả: Elizabeth Bowen, Allan Hepburn
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.912
 
Sixty-five short stories
Tác giả: W Somerset Maugham
Xuất bản: New York: HeinemannOctopus, 1982
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.912
 
Venom
Tác giả: Dorothy Horsfield
Xuất bản: Canberra ACT: Pandanus Books Research School of Pacific and Asian Studies Australian National University, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.91
 
Manawa Toa / Heart Warrior
Tác giả: Cathie Dunsford
Xuất bản: North Melbourne: Spinifex Press, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.91
 
Rites of passage
Tác giả: William Golding
Xuất bản: London: Faber and Faber, 1980
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 

Truy cập nhanh danh mục