Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 669 kết quả (0.3125045 giây)
Oxford Advanced Learner
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford, Oxford University
Ký hiệu phân loại: 423
ISBN: 0194314235
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 1 Năm XB: 1995
Effective Presentations
Tác giả: Comfort Jeremy,
Thông tin xuất bản: Oxford, Oxford University
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 0194570657
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 13 Năm XB: 1995
Oxford Business English : Grammar and Practice
Tác giả: Duckworth Michael,
Thông tin xuất bản: Oxford, Oxford University
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 0194570681
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 22 Năm XB: 1995
ABC of common grammatical errors
Tác giả: Turton D Nigel,
Thông tin xuất bản: Matxcơva, Sự Thật
Ký hiệu phân loại: 425
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 28 Năm XB: 1995
Survival English : T3 : English Through Coversations
Tác giả: Tller Lee Mos,
Thông tin xuất bản: NJ, Prentice Hall
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 0138781663
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 36 Năm XB: 1995 Định dạng: RAR
Từ điển Anh - Việt kiến trúc và xây dựng
Tác giả: Harris Cyril M,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 720.3
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 79 Năm XB: 1995
Các quy định pháp luật về môi trường : T1
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 344.046
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 164 Năm XB: 1995
Từ điển các lệnh MS-Dos 6.2 và 6.0
Tác giả: Võ Hiếu Nghĩa,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 005.36903
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 189 Năm XB: 1995
Oxford Advanced Learner
Tác giả: Hornby A S,
Thông tin xuất bản: Oxford, Oxford University
Ký hiệu phân loại: 423
ISBN: 0194314219
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 208 Năm XB: 1995
Quản trị bán hàng
Tác giả: MComer James,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 658.81
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 289 Năm XB: 1995
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục