Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 690 kết quả (0.5781796 giây)
Natural variations : photographs by colonel stuart wortley
Thông tin xuất bản: San Marino : Huntington Library , 1994
Ký hiệu phân loại: 779.092
ISBN: 0873281489
Supercritical fluid extraction : principles and practice
Tác giả: McHugh Mark A,
Thông tin xuất bản: Boston : Butterworth Heinemann , 1994
Ký hiệu phân loại: 660.284248
ISBN: 0750692448
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9331 Định dạng: RAR
1001 Ways to Save Money and Still Have a Dazzling Wedding
Tác giả: Naylor Sharon,
Thông tin xuất bản: : Contemporary Books Inc , 1994
Ký hiệu phân loại: 395.22
ISBN: 0809236575
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 17987 Định dạng: PDF
UNIX unleashed
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Sams , 1994
Ký hiệu phân loại: 005.43
ISBN: 0672304023
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6601 Định dạng: PDF
Family legal guide
Thông tin xuất bản: nt : Times Books , 1994
Ký hiệu phân loại: 349.73
ISBN: 0812923618
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 12093 Định dạng: PDF
Advanced Windows NT : the developer's guide to the Win32 application programming interface
Tác giả: Richter Jeffrey,
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 1994
Ký hiệu phân loại: 005.4469
ISBN: 1556155670
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6665 Định dạng: PDF
Food Dehydration : A Dictionary and Guide
Tác giả: Brennan JG,
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth Heinemann , 1994
Ký hiệu phân loại: 664.0284
ISBN: 0750611308
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7821 Định dạng: RAR
Bearing Capacity of Soils
Tác giả: ASCE,
Thông tin xuất bản: USA : ASCE , 1994
Ký hiệu phân loại: 624.15136
ISBN: 087262997X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Application of HAZOP and What-If safety reviews to the petroleum, petrochemical and chemical industries
Tác giả: Nolan Dennis P,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Noyes Publications , 1994
Ký hiệu phân loại: 660.2804
ISBN: 0815513534
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9324 Định dạng: RAR
Parallel Computing : Theory and Practice
Tác giả: Quinn Michael,
Thông tin xuất bản: NY : McGrawHill , 1994
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 0071138005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục