Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2218 kết quả (0.659969 giây)
Design patterns in Ruby
Tác giả: Olsen Russ,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : AddisonWesley , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0321490452
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65810 Định dạng: PDF
Version control with Git [electronic resource]
Tác giả: Loeliger Jon,
Thông tin xuất bản: Sebastopol Calif : OReilly Media Inc , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0596158181
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65936 Định dạng: PDF
Beginning iPhone and iPad Web Apps [electronic resource] : Scripting with HTML5, CSS3, and JavaScript
Tác giả: Apers Chris,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Chris Apers Daniel Paterson , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 9781430230465
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66875 Định dạng: PDF
Head First design patterns
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0596007124
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65863 Định dạng: PDF
Real-world solutions for developing high-quality PHP frameworks and applications
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Publishing , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0470872497 (pbk.)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66837 Định dạng: PDF
Rails for PHP developers
Tác giả: DeVries Derek,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 1934356042
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66255 Định dạng: PDF
A Concise and Practical Introduction to Programming Algorithms in Java [electronic resource]
Tác giả: Nielsen Frank,
Thông tin xuất bản: London : SpringerVerlag London , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 9781848823396
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66967 Định dạng: PDF
The productive programmer
Tác giả: Ford Neal,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly Media Inc , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 9780596519780
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 67037 Định dạng: PDF
IBM Rational Team Concert 2 essentials [electronic resource] : improve team productivity with integrated processes, plan...
Tác giả: Krishna S,
Thông tin xuất bản: Birmingham UK : Packt Publishing Ltd , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66820 Định dạng: PDF
Designing the iPhone user experience : a user-centered approach to sketching and prototyping iPhone apps
Tác giả: Ginsburg Suzanne,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : AddisonWesley , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0321699432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66247 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục