Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1810 kết quả (0.4400058 giây)
Python dành cho người bắt đầu
Tác giả: Lê Cảnh Trung,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên , 2022
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 9786043415575
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Rhetorical Code Studies: Discovering Arguments in and around Code
Tác giả: Brock Kevin,
Thông tin xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 9780472131273
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
A Machine-Checked, Type-Safe Model of Java Concurrency : Language, Virtual Machine, Memory Model, and Verified Compiler
Thông tin xuất bản: Karlsruhe : KIT Scientific Publishing , 2012
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 9783866448858
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Computer science Logo style. Volume 3
Tác giả: Harvey Brian,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 005.13/3
ISBN: 0262286815
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Computer science Logo style
Tác giả: Harvey Brian,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 005.13/3
ISBN: 0262286815
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Computer science Logo style. Volume1
Tác giả: Harvey Brian,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 005.13/3
ISBN: 0262286815
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Computability and complexity : from a programming perspective
Tác giả: Jones Neil D,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 005.131
ISBN: 0262100649
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Computability and complexity : from a programming perspective
Tác giả: Jones Neil D,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 005.131
ISBN: 0262276364
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Giáo trình bài tập ngôn ngữ lập trình C
Tác giả: Tăng Kim Quang,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 1999
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình Lý thuyết và bài tập JAVA
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 1999
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục