Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
UML 2 semantics and applications [electronic resource]
Tác giả: K Lano
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.131
 
Cẩm nang thuật toán . T2 - Các thuật toán chuyên dụng
Tác giả: Sedgewick Robert, Bùi Thị Ngọc Nga, Hoàng Kiếm, Trần Đan Thư
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.131
 
Lý thuyết ngôn ngữ và tính toán : sách dùng cho sinh viên đại học và học viên cao học của các ngành công nghệ thông tin ...
Tác giả: Nguyễn Văn Ba
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.131
 
Concurrent and real-time programming in Java
Tác giả: Andrew J Wellings
Xuất bản: Chichester West Sussex England Hoboken NJ: John Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.131
 
Foundations of Software Science and Computation Structures [electronic resource] : 24th International Conference, FOSSAC...
Tác giả: Stefan Kiefer, Christine Tasson
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  005.131
 
Foundations of Software Science and Computation Structures [electronic resource] : 22nd International Conference, FOSSAC...
Tác giả: Mikołaj Bojańczyk, Alex Simpson
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  005.131
 
Logic programming languages : constraints, functions, and objects
Tác giả: Krzysztof R Apt, J W de Bakker, J J M M Rutten
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 1993
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  005.131
 
Logic programming : proceedings of the eleventh International Conference on Logic Programming
Tác giả: Pascal Van Hentenryck
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 1994
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  005.131
 
Algebraic semantics of imperative programs
Tác giả: Joseph Goguen, Grant Malcolm
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 1996
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  005.131
 
Concurrent constraint programming
Tác giả: Vijay Saraswat
Xuất bản: London England: MIT Press, 1993
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  005.131
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục