Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.5699901 giây)
Danh mục và tóm tắt nội dung, kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài khoa học & công nghệ cấp nhà nước giai đoạ...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2001
Ký hiệu phân loại: 025.3
Bộ sưu tập: Tham khảo
Más allá de los manejadores de bases de datos : una aplicación bibliográfica
Thông tin xuất bản: Mexico DF : Colegio de Mexico , 1991
Ký hiệu phân loại: 025.3
ISBN: 9786076288092
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Developing quality metadata : building innovative tools and workflow solutions
Tác giả: Wootton Cliff,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Focal Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 025.3
ISBN: 024080869X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 71799 Định dạng: PDF
Introducción a los metadatos : vías a la informacíon digital
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Los Angeles CA : J Paul Getty Trust , 1999
Ký hiệu phân loại: 025.3
ISBN: 0892365358
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Introduction to metadata [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Los Angeles CA : Getty Research Institute , 2008
Ký hiệu phân loại: 025.3
ISBN: 0892368969 (pbk.)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Shaping the Digital Dissertation : Knowledge Production in the Arts and Humanities
Tác giả: Kuhn Virginia,
Thông tin xuất bản: Cambridge UK : Open Book Publishers , 2021
Ký hiệu phân loại: 025.3
ISBN: 9781800640986
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục