Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 40 kết quả
The restoration of ancient bronzes : Naples and beyond
Tác giả: Erik Risser, David Saunders
Xuất bản: Los Angeles CA: Los Angeles J Paul Getty Museum, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Between nature and culture [electronic resource] : photographs of the Getty Center by Joe Deal
Tác giả: Joe DealJoe Deal
Xuất bản: Los Angeles CA: J Paul Getty Museum, 1999
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  779.479494
 
Making architecture [electronic resource] : the Getty Center
Tác giả: Harold Marvin Williams
Xuất bản: Los Angeles CA: J Paul Getty Trust, 1997
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  727
 
Maiolica in the making [electronic resource] : the Gentili/Barnabei archive
Tác giả: Catherine Hess
Xuất bản: Los Angeles CA: Getty Research Institute for the History of Art and the Humanities, 1999
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  738.30945715
 
The violence of financial capitalism
Tác giả: Christian MarazziChristian Marazzi
Xuất bản: Los Angeles CA: Semiotexte, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.90511
 
The tao of nutrition
Tác giả: Maoshing Ni, Cathy McNease
Xuất bản: Los Angeles CA: Tao of Wellness Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.2
 
Mindcontrollmarketing.com
Tác giả: Mark Joyner
Xuất bản: Los Angeles CA: Steel Icarus, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.84
 
Hatred of capitalism : a semiotext(e) reader
Tác giả: Chris Kraus, Sylvèr Lotringer
Xuất bản: Los Angeles CA: Semiotexte, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  818.5408038
 
Pharmacogenomics : the search for individualized therapies
Tác giả: J Licinio, Ma-Li Wong
Xuất bản: Weinheim Los Angeles CA: WileyVCH, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Nova's GMAT math bible [electronic resource]
Tác giả: Jeff Kolby, Derrick Vaughn
Xuất bản: Los Angeles CA: Nova Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.76
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục