Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 20 kết quả (0.620007 giây)
Perspectives in memory research
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1988
Ký hiệu phân loại: 153.12
ISBN: 0262071126
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Individual and collective memory consolidation : analogous processes on different levels
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 153.12
ISBN: 9780262301664
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Memory and movies : what films can teach us about memory
Tác giả: Seamon John G,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 153.12
ISBN: 0262330652
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Memory systems 1994
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1994
Ký hiệu phân loại: 153.12
ISBN: 0262519968
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The memory process : neuroscientific and humanistic perspectives
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 153.12
ISBN: 0262289679
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Memory systems 1994
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1994
Ký hiệu phân loại: 153.12
ISBN: 9780262283052
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The memory process : neuroscientific and humanistic perspectives
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 153.12
ISBN: 0262289679
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Individual and collective memory consolidation : analogous processes on different levels
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 153.12
ISBN: 9780262301664
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Of Memory, Reminiscence, and Writing : On the Verge
Thông tin xuất bản: Bloomington : Indiana University Press , 1990
Ký hiệu phân loại: 153.12
ISBN: 9780253055811
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Memory in the real world
Tác giả: Cohen Gillian,
Thông tin xuất bản: Hove England New York : Psychology Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 153.12
ISBN: 9781841696409
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 42093 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục