Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.7699654 giây)
Religious tourism and pilgrimage management : an international perspective
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 203.51
ISBN: 9781780645230
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 104209 Định dạng: PDF
Shrines and Pilgrimage in the Modern World
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Amsterdam University Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 203.51
ISBN: 9789048502240
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Pilgrimage and Ambiguity: Sharing the Sacred
Tác giả: Manoel Penicaud,
Thông tin xuất bản: : Sean Kingston Publishing , 2017
Ký hiệu phân loại: 203.51
ISBN: 9781907774997
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Shrines and Pilgrimage in the Modern World : New Itineraries into the Sacred
Tác giả: Margry Peter Jan,
Thông tin xuất bản: : Amsterdam University Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 203.51
ISBN: 9789089640116
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Pilgrimage and tourism to holy cities : ideological and management perspectives
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 203.51
ISBN: 9781780647388 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
1

Truy cập nhanh danh mục