Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Savonarola : the rise and fall of a Renaissance prophet
Tác giả: Donald Weinstein
Xuất bản: New Haven: Yale University Press, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  282.092
 
A Vietnamese Moses: Philiphê B?nh and the Geographies of Early Modern Catholicism
Tác giả: George E Dutton
Xuất bản: Oakland California: University of California Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  282.092
 
A Vietnamese Moses: Philiphê Bỉnh and the Geographies of Early Modern Catholicism
Tác giả: George E Dutton
Xuất bản: Oakland California: University of California Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  282.092
 
Sapientiae immarcessibilis
Tác giả: Erik Van Mingroot
Xuất bản: Leuven Belgium: Leuven University Press, 1994
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  282.092
 
A Vietnamese Moses Philiphe Binh and the Geographies of Early Modern Catholicism
Tác giả: George Edson Dutton
Xuất bản: Oakland: Oakland California University of Californiarnia Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  282.092
 
Power and Religion in Baroque Rome
Tác giả:
Xuất bản: LEIDEN BOSTON: Brill, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  282.092
 
A Vietnamese Moses : Philiphê Bình and the Geographies of Early Modern Catholicism
Tác giả: George Dutton
Xuất bản: : University of California Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  282.092
 
Bishop John Vitez and Early Renaissance Central Europe : The Humanist Kingmaker
Tác giả: Tomislav Matić
Xuất bản: : Arc Humanities Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  282.092
 
Bishop John Vitez and Early Renaissance Central Europe : The Humanist Kingmaker
Tác giả: TOMISLAV MATIC
Xuất bản: Sl: ARC HUMANITIES PR, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  282.092
 
John Henry Newman : a portrait in letters
Tác giả: John Henry Newman, Roderick Strange
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  282.092
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục