Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 46 kết quả
Projected costs of generating electricity 2010 [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Paris: International Energy Agency Nuclear Energy Agency Organisation for Economic Cooperation and Development, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.7932
 
Khảo sát ảnh hưởng của biểu giá TOU lên tiêu thụ điện
Tác giả: Quách Minh Thử, Phan Thị Thanh Bình
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.7932
 
Nghiên cứu vận hành tối ưu các nhà máy điện trong thị trường phát điện cạnh tranh
Tác giả: Nguyễn Phú Thạch, Trần Tấn Vinh
Xuất bản: Đà Nẵng: Đại học Đà Nẵng, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  333.7932
 
Nghiên cứu các phương pháp tính phí truyền tải điện để áp dụng vào thị trường điện cạnh tranh Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Ngân
Xuất bản: Đà Nẵng: Đại học Đà Nẵng, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  333.7932
 
Power system restructuring and deregulation : trading, performance and information technology
Tác giả: Loi Lei Lai
Xuất bản: Chichester England New York: John Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.7932
 
Nghiên cứu và đề xuất giải pháp sử dụng điện năng tiết kiệm, hiệu quả cho công ty cổ phần mía đường Phan Rang
Tác giả: Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.7932
 
Electricity market reform : an international perspective
Tác giả: Wolfgang Pfaffenberger
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.7932
 
Quản lý tắc nghẽn trong thị trường điện bằng cách lắp đặt thiết bị TCSC
Tác giả: Phan Quốc Tuấn, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.7932
 
Nghiên cứu thị trường điện cạnh tranh khu vực nguồn phát định hướng ứng dụng tại Việt Nam
Tác giả: Huỳnh Nhật Hoài, Ngô Cao Cường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.7932
 
Practical eco-electrical home power electronics
Tác giả: D Fichte
Xuất bản: Susteren: Elektor International Media, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.7932
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục