Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.219993 giây)
A short history of Soviet socialism
Tác giả: Sandle Mark,
Thông tin xuất bản: USA : UCL Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 335.430947
ISBN: 020350027X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 61959 Định dạng: PDF
A short history of Soviet socialism [electronic resource]
Tác giả: Sandle Mark,
Thông tin xuất bản: London Philadelphia PA : UCL Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 335.430947
ISBN: 585465118
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 105056 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục