Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 29 kết quả
Các giải pháp tăng cường hoạt động Marketing du lịch cho tỉnh Cà Mau
Tác giả: Nguyễn Văn Khả, Lưu Thanh Tâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.47910688
 
Tourism branding [electronic resource] : communities in action
Tác giả: Liping A Cai, William C Gartner, Munar Ana María
Xuất bản: Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.47910688
 
Hoàn thiện hoạt động marketing nhằm thu hút khách châu âu tại công ty cổ phần Du lịch Tân Định
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoại, Võ Thanh Thu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  338.47910688
 
Marketing du lịch
Tác giả: Trần Ngọc Nam
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.47910688
 
Marketing du lịch
Tác giả: Nguyễn Văn Dung
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông Vận tải, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.47910688
 
Chiến lược và chiến thuật quảng bá marketing du lịch
Tác giả: Nguyễn Văn Dung
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông Vận tải, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.47910688
 
Marketing Du lịch
Tác giả: Trần Ngọc Nam
Xuất bản: Đồng Nai: Tổng hợp Đồng Nai, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.47910688
 
What marketing factors can have impaction Mice tourism at Hotel equatorial HCMC?
Tác giả: Hoang Thuy Van Mai, Bui Phi Hung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.47910688
 
Marketing du lịch : sách hướng dẫn du lịch Việt Nam
Tác giả: Trần Ngọc Nam, Trần Huy Khang
Xuất bản: TPHCM: TPHCM, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.47910688
 
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động chiêu thị (promotion) điểm đến du lịch tỉnh Phú Yên
Tác giả: Đỗ Thị Mỹ Hằng, Trần Anh Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  338.47910688
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục