Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 28 kết quả (0.3124961 giây)
Tìm hiểu luật kinh tế
Tác giả: Trần Anh Minh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 1997
Ký hiệu phân loại: 343.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật kinh tế : Tìm hiểu các ngành luật Việt Nam
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thành phố Hồ Chí Minh , 1997
Ký hiệu phân loại: 343.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 712 Định dạng: PDF
Chính sách công nghiệp và các công cụ chính sách : kinh nghiệm của Nha
Tác giả: Nguyễn Minh Tú,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2000
Ký hiệu phân loại: 343.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Pháp luật kinh tế
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông Nghiệp , 1999
Ký hiệu phân loại: 343.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Tổ chức hoạt động và quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước : Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2002
Ký hiệu phân loại: 343.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Những quy định mới nhất về trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh
Tác giả: Đào Thanh Hải,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2004
Ký hiệu phân loại: 343.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật Kinh Tế : dùng trong các trường cao đẳng và trung cấp chuyen nghiệp khối kinh tế
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2007
Ký hiệu phân loại: 343.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật kinh tế.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: H : Giao thông Vận tải , 2009
Ký hiệu phân loại: 343.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật kinh tế
Tác giả: Minh Ngọc,
Thông tin xuất bản: H : Lao Động , 2010
Ký hiệu phân loại: 343.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật kinh doanh
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 343.07
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 24136 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục