Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
Tài liệu hướng dẫn môn học luật ngân hàng
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.082
 
Nghiệp vụ đầu tư hoạt động các tổ chức tín dụng ngân hàng theo quy luật thị trường Việt Nam
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.082
 
Văn bản hướng dẫn thi hành luật ngân hàng nhà nước Việt Nam và luật các tổ chức tín dụng
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.082
 
Luật ngân hàng và tổ chức tín dụng
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.082
 
Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam và luật các tổ chức tín dụng năm 2010
Tác giả: Quốc Cường
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.082
 
Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam năm 2010 & quy định mới về tổ chức điều hành và quản lý nghiệp vụ trong các ngân hàng v...
Tác giả: Quốc Cường, Thanh Thảo
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.082
 
Quy định mới về vay và cho vay trong các tổ chức tín dụng, ngân hàng
Tác giả: Nguyễn Hữu Đại
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.082
 
Pháp luật về hợp đồng tín dụng trong hoạt động ngân hàng
Tác giả: Nguyễn Đông Xuân, Nguyễn Văn Thạch
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.082
 
Pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Thành Đức
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.082
 
Pháp luật về thẻ của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam
Tác giả: Phan Hùng Vĩ, Phan Thỵ Tường Vy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.082
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục