Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 34 kết quả
The invisible advantage workbook : Ghillie suit construction made simple
Tác giả: Tom Forbes
Xuất bản: Boulder Colo: Paladin Press, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  356
 
M3 infantry half-track 1940-73
Tác giả: Steven J Zaloga, Peter Sarson
Xuất bản: Oxford: Osprey, 1994
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  356.1683
 
30th Punjabis
Tác giả: James Philip Lawford
Xuất bản: Reading: Osprey, 1972
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  356
 
The Buffs
Tác giả: Gregory Blaxland
Xuất bản: Reading: Osprey, 1972
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  356
 
The Connaught Rangers, the "Devil's Own"
Tác giả: G A Shepperd
Xuất bản: Reading: Osprey, 1972
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  356
 
Argyll and Sutherland Highlanders
Tác giả: William Lloyd McElwee
Xuất bản: Reading: Osprey, 1972
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  356
 
Luftwaffe airborne and field units
Tác giả: Martin Windrow
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1972
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  356
 
The King's Regiment
Tác giả: Gilbert Alan Shepperd, Michael Roffe
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1973
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  356
 
Indian infantry regiments 1860-1914
Tác giả: Michael Barthorp, Jeffrey J Burn
Xuất bản: London: Osprey, 1979
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  356
 
British infantry equipments 1808-1908
Tác giả: Mike Chappell
Xuất bản: London: Osprey, 1980
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  356
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục