Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.015625 giây)
Tổ chức hoạt động dạy học đại học
Tác giả: Trần Thị Hương
TP Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 378.125
 
Doing research to improve teaching and learning : a guide for college and university faculty
Tác giả: Kimberly M Williams
New York NY: Routledge, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 378.125
 
Visualising powerful knowledge to develop the expert student [electronic resource] : a knowledge structures perspective ...
Tác giả: Ian M Kinchin
Rotterdam The Netherlands Boston Massachusetts Taipei Taiwan: Sense Publishers, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 378.125
 
The skillful teacher : on technique, trust, and responsiveness in the classroom
Tác giả: Stephen D Brookfield
San Francisco: Jossey Bass, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 378.125
 
Shaping Higher Education with Students : Ways to Connect Research and Teaching
Tác giả: 
London: UCL, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 378.125
 
Shaping Higher Education with Students
Tác giả: 
: UCL Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 378.125
 
Teaching What You're Not
Tác giả: 
NEW YORK LONDON: NYU Press, 1996
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 378.125
 
Teaching What You're Not : Identity Politics in Higher Education
Tác giả: 
New York: New York University Press, 1996
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 378.125
 
1

Truy cập nhanh danh mục