Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 107 kết quả (0.6999489 giây)
Linguistics as a Science
Tác giả: Yngve Victor H,
Thông tin xuất bản: Bloomington : Indiana University Press , 1986
Ký hiệu phân loại: 410
ISBN: 9780253053558
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Computation in Linguistics : A Case Book
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 410
ISBN: 9780253048738
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
A Baudouin de Courtenay Anthology : The Beginnings of Structural Linguistics
Thông tin xuất bản: Bloomington : Indiana University Press , 1972
Ký hiệu phân loại: 410
ISBN: 9780253049261
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Current Issues in Linguistic Theory
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Bloomington : Indiana University Press , 1977
Ký hiệu phân loại: 410
ISBN: 9780253054135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Rhotics.New Data and Perspectives
Tác giả: Benus Stefan,
Thông tin xuất bản: BozenBolzano : bupress , 2013
Ký hiệu phân loại: 410
ISBN: 9788860461025
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Bridging constructions
Tác giả: Guerin Valerie,
Thông tin xuất bản: Berlin : Language Science Press , 20190314
Ký hiệu phân loại: 410
ISBN: 9783961101412
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Writing Systems and Their Use : An Overview of Grapholinguistics
Tác giả: Meletis Dimitrios,
Thông tin xuất bản: BerlinBoston : De Gruyter , 2022
Ký hiệu phân loại: 410
ISBN: 9783110757774
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Primary care of the premature infant
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Philadelphia PA : Saunders , c2008
Ký hiệu phân loại: 410
ISBN: 1416000399
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Language and linguistics : the key concepts
Tác giả: Trask R L,
Thông tin xuất bản: Abingdon England New York : Routledge , 2007
Ký hiệu phân loại: 410
ISBN: 0415413583
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 42616 Định dạng: PDF
An encyclopaedia of language
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 1990
Ký hiệu phân loại: 410
ISBN: 0415020646
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 43039 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục