Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 106 kết quả (0.3437136 giây)
Decoding DA'ISH : An Analysis of Poetic Exemplars and Discursive Strategies of Domination in the Jihadist Milieu
Tác giả: Gatt Kurstin,
Thông tin xuất bản: : Dr Ludwig Reichert Verlag Wiesbaden , 2020
Ký hiệu phân loại: 410
ISBN: 9783954904723
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Dimensions of Linguistic Space: Variation - Multilingualism Conceptualisations Dimensionen des sprachlichen Raums: Vari...
Tác giả: Bulow Lars,
Ký hiệu phân loại: 410
ISBN: 9783631780039
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Linguistics : an introduction to language and communication
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 410
ISBN: 0262011859
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Ken Hale : a life in language
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 410
ISBN: 0262316129
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Linguistics : an introduction to language and communication
Tác giả: Akmajian Adrian,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 410
ISBN: 0262266911
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Ken Hale : a life in language
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 410
ISBN: 0262316129
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cơ sở ngôn ngữ học
Thông tin xuất bản: Matxcơva : Sự Thật , 1998
Ký hiệu phân loại: 410
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Những bài giảng về ngôn ngữ học đại cương : T1( Mối quan hệ giữa ngô
Tác giả: Nguyễn Lai,
Ký hiệu phân loại: 410
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Dẫn luận ngôn ngữ học
Ký hiệu phân loại: 410
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
An introduction to language
Tác giả: Fromkin Victoria,
Thông tin xuất bản: USA : Thomson Wadsworth , 2003
Ký hiệu phân loại: 410
ISBN: 9780155084810
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục