Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 27 kết quả
Phonetics for dummies
Tác giả: William F Katz
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  414
 
Âm tiết và loại hình ngôn ngữ
Tác giả: Nguyễn Quang Hồng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  414
 
Complexity Scales and Licensing in Phonology
Tác giả: Eugeniusz Cyran
Xuất bản: Berlin New York: Walter de Gruyter, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  414
 
Acoustics of the Vowel - Preliminaries
Tác giả: Dieter Maurer
Xuất bản: Bern Berlin Bruxelles Frankfurt am Main New York Oxford: Peter Lang International Academic Publishers, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  414
 
Die Phonetik von äh und ähm [electronic resource] : Akustische Variation von Füllpartikeln im Deutschen
Tác giả: Malte Belz
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint JB Metzler, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  414
 
Phonological Augmentation in Prominent Positions
Tác giả: Jennifer L Smith
Xuất bản: Abingdon Oxfordshire New York NY: Taylor Francis, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  414.6
 
Voicing in Contrast. Acquiring a Second Language Laryngeal System
Tác giả: Ellen Simon
Xuất bản: Gent: Academia Press, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  414
 
From Sounds to Structures: Beyond the Veil of Maya
Tác giả: Roberto Petrosino, Pietro Cerrone, Pietro Cerrone, Roberto Petrosino, Harry van der Hulst, Harry van der Hulst
Xuất bản: : De Gruyter, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  414
 
Methods in prosody
Tác giả:
Xuất bản: Berlin: Language Science Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  414.6
 
Acoustics of the Vowel Preliminaries
Tác giả: Dieter Maurer
Xuất bản: Bern: Peter Lang AG Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  414
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục