Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Phonetics for dummies
Tác giả: William F Katz
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  414
 
Âm tiết và loại hình ngôn ngữ
Tác giả: Nguyễn Quang Hồng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  414
 
Complexity Scales and Licensing in Phonology
Tác giả: Eugeniusz Cyran
Xuất bản: Berlin New York: Walter de Gruyter, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  414
 
Acoustics of the Vowel - Preliminaries
Tác giả: Dieter Maurer
Xuất bản: Bern Berlin Bruxelles Frankfurt am Main New York Oxford: Peter Lang International Academic Publishers, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  414
 
Die Phonetik von äh und ähm [electronic resource] : Akustische Variation von Füllpartikeln im Deutschen
Tác giả: Malte Belz
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint JB Metzler, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  414
 
Voicing in Contrast. Acquiring a Second Language Laryngeal System
Tác giả: Ellen Simon
Xuất bản: Gent: Academia Press, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  414
 
From Sounds to Structures: Beyond the Veil of Maya
Tác giả: Roberto Petrosino, Pietro Cerrone, Pietro Cerrone, Roberto Petrosino, Harry van der Hulst, Harry van der Hulst
Xuất bản: : De Gruyter, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  414
 
Acoustics of the Vowel Preliminaries
Tác giả: Dieter Maurer
Xuất bản: Bern: Peter Lang AG Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  414
 
Perspectives on Phonological Theory and Development : in honor of Daniel A. Dinnsen
Tác giả: Jessica A Barlow, Daniel A Dinnsen, Ashley Farris-Trimble
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  414
 
The phonological spectrum
Tác giả: Vincent van Heuven, Harry van der Hulst, Jeroen Maarten van de Weijer
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: J Benjamins Pub Co, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  414
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục