Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Tiếng Anh thế hệ mới trong ngoại giao - tiếp khách lĩnh vực nhà hàng khách sạn = New Generation English in Seeing Guests...
Tác giả: Hoàng Nguyên
Xuất bản: TPHCM: Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  428.02464794
 
Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn & dịch vụ ẩm thực = Business English Hotel and Catering
Tác giả: Mai Lan Phương
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02464794
 
International hotel English
Tác giả: Donald Adamson
Xuất bản: London: Prentice Hall, 1997
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02464794
 
High season English for the Hotel and tourist industry : workbook
Tác giả: Michael Duckworth
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02464794
 
English for the hotel and tourist industry
Tác giả: Keith Harding, Paul Henderson
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1997
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02464794
 
English communication for your career hospitality
Tác giả: Lee Yong-min, Michael A Putlack
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02464794
 
Tiếng anh dùng trong ngành công nghiệp khách sạn = English in hotel industry
Tác giả: Rosemary Grebe, Phyllis Pogrunell, Võ Liêm An, Võ Liêm Anh
Xuất bản: H: Thời Đại, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02464794
 
Hotel english : A hands-on course for hotel professionals
Tác giả:
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Nhân trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Nhân trí Việt, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02464794
 
Đàm thoại tiếng anh cho nhân viên khách sạn
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02464794
 
High season English for the Hotel and Tourist Industry
Tác giả: Harding Keith, Henderson Paul
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1994
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02464794
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục