Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 3045 kết quả
English for secretaries
Tác giả: University Oxford
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1978
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.34
 
John Henry Newman : a biography
Tác giả: I T Ker
Xuất bản: New York Oxford University Press: Oxford, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
 
Models of Cellular Regulation [electronic resources]
Tác giả: B Aguda, Avner Friedman, The Ohio State University Visiting Associate Professor
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.6
 
Managing the research university
Tác giả: Dean O Smith
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  378.107
 
The language of physics : a foundation for university study
Tác giả: John Cullerne, Anton Machacek
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.15
 
The language of physics [electronic resource] : a foundation for university study
Tác giả: John Cullerne, Anton Machacek
Xuất bản: Oxford UK: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.15
 
The problem of evil : the Gifford lectures delivered in the University of St. Andrews in 2003
Tác giả: Peter Van Inwagen
Xuất bản: Oxford New York: Clarendon Press Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  214
 
Rodin's art : the Rodin Collection of the Iris & B. Gerald Cantor Center for Visual Arts at Stanford University
Tác giả: Albert Edward Elsen, Bernard Barryte, Rosalyn Frankel Jamison, Auguste Rodin
Xuất bản: Auckland New York: Iris B Gerald Cantor Center for Visual Arts at Stanford University in association with Oxford University Press, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  730
 
Oxford Placement Test 1 : Grammar test
Tác giả: Dave Allan
Xuất bản: NY: Oxford University, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  425
 
Oxford Bookworms Supplement to Teacher's Guide
Tác giả:
Xuất bản: Britain: Oxford University, 1999
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục