Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Smarandache semirings, semifields, and semivector spaces
Tác giả: W B Vasantha Kandasamy
Xuất bản: Rehoboth NM: American Research Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.4
 
Smarandache Rings
Tác giả: WB Vasantha Kandasamy
Xuất bản: : American Research Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.4
 
Smarandache Near-Rings
Tác giả: WB Vasantha Kandasamy
Xuất bản: : American Research Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.4
 
Algebra : an approach via module theory
Tác giả: William A Adkins, Steven H Weintraub
Xuất bản: New York: SpringerVerlag, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.4
 
Artinian modules over group rings
Tác giả: Leonid A Kurdachenko, Javier Otal, Igor Ya Subbotin
Xuất bản: Basel Boston: Birkhauser Verlag, c2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.4
 
Module theory, extending modules and generalizations
Tác giả: Adnan Tercan, Patrick F Smith, Canan C Yücel
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.4
 
Commutative Noetherian and Krull rings
Tác giả: Stanisła Balcerzyk, Stanisła Balcerzyk, Tad JózefiakTad Józefiak
Xuất bản: Warszawa Chichester England New York NY USA: PWN Ellis Horwood Wiley distributor, 1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.4
 
The theory of rings
Tác giả: Neal Henry McCoy
Xuất bản: Bronx NY: Chelsea Pub Co, 1973
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.4
 
Linear systems over commutative rings
Tác giả: James W Brewer, John W Bunce, Fred S Van Vleck
Xuất bản: New York: Dekker, c1986
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.4
 
1

Truy cập nhanh danh mục