Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1 kết quả
PGPR biocontrol and biofertilization
Tác giả: Zaki A Siddiqui
Xuất bản: : Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (rar)
ddc:  579.3163
 
1

Truy cập nhanh danh mục