Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
Applied Therapeutics : The Clinical Use Of Drugs
Tác giả: Brian K Alldredge, Robin L Corelli, B Joseph Guglielmo, Mary Anne Koda-Kimble, Wayne A Kradjan, Bradley R Williams, Lloyd Yee Young
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer HealthLippincott Williams Wilkins, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  615.58
 
Pharmacotherapy : a pathophysiologic approach
Tác giả: Joseph T DiPiro
Xuất bản: New York: McGrawHill Medical, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  615.58
 
Chăm sóc dược : sách đào tạo dược sĩ và học viên sau đại học
Tác giả: Hoàng Thị Kim Huyền
Xuất bản: Hà Nội: Y Học, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  615.58
 
Intravenous medications elektronisk ressurs : a handbook for nurses and health professionals
Tác giả: Betty L Gahart, Adrienne R Nazareno
Xuất bản: St Louis Mo: Mosby Elsevier, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615.58
 
Pharmacotherapy : a pathophysiologic approach
Tác giả: Joseph T DiPiro
Xuất bản: New York: McGrawHill Medical Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.58
 
Pharmacotherapy casebook : a patient-focused approach
Tác giả: Julia M Koehler, Terry L Schwinghammer
Xuất bản: New York: McGrawHill Medical, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.58
 
Pharmacotherapy principles & practice
Tác giả: Marie A Chisholm-Burns
Xuất bản: New York: McGrawHill Education, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.58
 
Pediatric Injectable Drugs: The Teddy Bear Book (Pediatric Injectable Drugs) [electronic resource]
Tác giả: Stephanie J Phelps
Xuất bản: : American Society of HealthSystem Pharmacists, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.58
 
Pharmacotherapy principles & practice [Elektroniskr resurs]
Tác giả: Marie A Chisholm-Burns
Xuất bản: New York: McGrawHill Medical, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.58
 
Pharmacotherapy : a pathophysiologic approach
Tác giả: Joseph T DiPiro
Xuất bản: New York: McGraw Hill Medical, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.58
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục