Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Precast concrete : materials, manufacture, properties, and usage
Tác giả: M Levitt
Xuất bản: London Englewood NJ: Applied Science, 1982
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.137
 
Giáo trình kỹ thuật cốt thép biết hàn theo phương pháp Môđun
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2000
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  620.137
 
Bê tông cốt sợi thép
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Ngọc Long, Phạm Duy Anh
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.137
 
Reinforced concrete with FRP bars : mechanics and design
Tác giả: Antonio Nanni, Antonio De Luca, Hany Jawaheri Zadeh
Xuất bản: Boca Raton Florida: CRC PressTaylor Francis Group, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.137
 
Control of cracking in reinforced concrete structures : Research Project CEOS.fr
Tác giả: Francis Barre
Xuất bản: London Hoboken NJ: ISTE Ltd John Wiley Sons Inc, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.137
 
On shear behavior of structural elements made of steel fiber reinforced concrete
Tác giả: Cuenca Estefanía
Xuất bản: New York NY: Springer Berlin Heidelberg, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.137
 
Creep behaviour in cracked sections of fibre reinforced concrete : proceedings of the International RILEM Workshop FRC-C...
Tác giả: Sergio HP Cavalaro, Aitor LIano-Torre, Pedro Serna
Xuất bản: New York NY: Springer Berlin Heidelberg, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.137
 
Development of recycled polypropylene plastic fibres to reinforce concrete
Tác giả: Shi Yin
Xuất bản: New York NY: Springer Berlin Heidelberg, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.137
 
On shear behavior of structural elements made of steel fiber reinforced concrete
Tác giả:
Xuất bản: New York NY: Springer Berlin Heidelberg, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.137
 
Control of cracking in reinforced concrete structures : Research Project CEOS.fr
Tác giả: Francis Barre
Xuất bản: London Hoboken NJ: ISTE Ltd John Wiley Sons Inc, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.137
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục