Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
The Nalco Guide to Boiler Failure Analysis
Tác giả: D Port Robert, M Herro Harvey
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  621.183
 
Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt
Tác giả: Phạm Lê Dần, Nguyễn Công Hân
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.18
 
Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt
Tác giả: Phạm Lê Dzần, Nguyễn Công Hân
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.18
 
Lò hơi và thiết bị đốt
Tác giả: Đào Ngọc Chân, Hoàng Ngọc Đồng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.18
 
The code : an authorized history of the ASME boiler and pressure vessel code
Tác giả: Wilbur Cross
Xuất bản: New York NY: American Society of Mechanical Engineers, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.1830218
 
Boiler operation engineering : questions and answers
Tác giả: P Chattopadhyay
Xuất bản: New Delhi: Tata McGrawHill Pub, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.183
 
Giáo trình lò hơi
Tác giả: Đặng Thành Trung
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.183
 
1

Truy cập nhanh danh mục