Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu scada trong hệ thống điện = Supervisory control and data acquisition
Tác giả: Phạm Văn Hoà, Đặng Tiến Trung, Lê Anh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Bách KhoaHà Nội, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3190285
 
Tự động hoá mạng phân phối : Tóm tắt luận văn thạc sĩ
Tác giả: Nguyễn Đức Huy
Xuất bản: TpHCM: Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3190285
 
Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu scada trong hệ thống điện
Tác giả: Phạm Văn Hoà, Đặng Tiến Trung, Lê Anh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Bách Khoa, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3190285
 
Giải tích mạng
Tác giả: Lê Kim Hùng
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3190285
 
Ứng dụng phần mềm SmartVu để triển khai tự động hóa lưới điện khu vực tỉnh Đồng nai
Tác giả: Đinh Hữu Thuấn, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.3190285
 
Ứng dụng phần mềm PSS/E vào vận hành, qui hoạch và đầu tư lưới điện cao thế TP.HCM
Tác giả: Mai Thanh Tuấn, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3190285
 
1

Truy cập nhanh danh mục