Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.6300086 giây)
Advanced FPGA design : architecture, implementation, and optimization
Tác giả: Kilts Steve,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.395
ISBN: 0470054379
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 15295 Định dạng: PDF
Device modeling for analog and RF CMOS circuit design
Tác giả: Ytterdal Trond,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.395
ISBN: 0471498696
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25391 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục