Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 70 kết quả (0.343718 giây)
Hướng dẫn sử dụng Circuitmaker : chương trình điện toán vẽ - thiết kế
Tác giả: Trần Sum,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 1998
Ký hiệu phân loại: 621.395
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Hướng dẫn sử dụng Eagle : T.1 : Phần căn bản
Tác giả: Phạm Quang Huy,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.395
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Advanced FPGA design : architecture, implementation, and optimization
Tác giả: Kilts Steve,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.395
ISBN: 0470054379
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 15295 Định dạng: PDF
The Design Warrior's Guide to FPGAs : Edn Series for Design Engineers
Tác giả: Maxfield Clive,
Thông tin xuất bản: Oxford : Elsevier , 2004
Ký hiệu phân loại: 621.395
ISBN: 0750676043
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16220 Định dạng: PDF
Circuit Design with VHDL
Tác giả: Pedroni VA,
Thông tin xuất bản: : MIT Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 621.395
ISBN: 0262162245
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16979 Định dạng: PDF
Thiết kế vi mạch CMOS VLSI. Tập 3
Tác giả: Tống Văn On,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Phương Đông , 2008
Ký hiệu phân loại: 621.395
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thiết kế vi mạch CMOS VLSI. Tập 1
Tác giả: Tống Văn On,
Thông tin xuất bản: TpHồ Chí Minh : Phương Đông , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.395
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 19497 Định dạng: PDF
Ngôn ngữ VHDL để thiết kế vi mạch
Ký hiệu phân loại: 621.395
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Ulsi Semiconductor Technology
Tác giả: Tung ChihHang,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley John Sons Incorporated , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.395
ISBN: 9780471457725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
High-Speed VLSI Interconnections
Tác giả: Goel Ashok K,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.395
ISBN: 9780471780465
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục