Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.6699479 giây)
Stability [electronic resource]
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 624.17765
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65291 Định dạng: PDF
Theories and Applications of Plate Analysis : Classical, Numerical and Engineering Methods
Tác giả: Szilard Rudolph,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley , 2004
Ký hiệu phân loại: 624.17765
ISBN: 9780471429890
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 22952 Định dạng: RAR
Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm đến ứng xử tĩnh của kết cấu tấm xốp
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 624.17765
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phân tích tĩnh và dao động tự do kết cấu tấm kim loại xốp
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2022
Ký hiệu phân loại: 624.17765
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

Truy cập nhanh danh mục