Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.6249993 giây)
Seismic design aids for nonlinear pushover analysis of reinforced concrete and steel bridges [electronic resource]
Tác giả: Ger Jeffrey,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : CRC Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 624.25
ISBN: 1439837759
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 157776 Định dạng: PDF
Concrete bridge practice : analysis, design and economics
Tác giả: Raina V K,
Thông tin xuất bản: New Delhi : Tata McGrawHill , 1994
Ký hiệu phân loại: 624.25
ISBN: 0074623621
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 68817 Định dạng: PDF
Công nghệ lao lắp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2012
Ký hiệu phân loại: 624.25
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cơ sở tính toán cầu chịu tải trọng của động đất
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2004
Ký hiệu phân loại: 624.25
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1

Truy cập nhanh danh mục